რეგისტრაცია დასრულებულია!

თქვენ წარმატებით გაიარეთ რეგისტრაცია. იმისათვის, რომ მოახდინოთ თქვენი ანგარიშის ვერიფიკაცია გთხოვთ შეამოწმოთ რეგისტრაციის დროს მითითებული ელ-ფოსტა და მიყვეთ ინსტრუქციას.

თუ შეტყობინება რეგისტრაციიდან 48 საათის ვადაში არ მიგიღიათ, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ელ-ფოსტით ან Facebook-ის საშუალებით.

ℹ მნიშვნელოვანია
არ დაგავიწყდეთ თქვენი ელ-ფოსტის შემოწმება.

Caucasus Academy of Security Experts

უსაფრთხოების ექსპერტთა კავკასიის აკადემია

©2020 ყველა უფლება დაცულია!