შრომის უსაფრთხოების სერვისები

ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების რისკების შეფასება მოიცავს ორგანიზაციის ობიექტებზე სრული სერვისის გაწევას, როგორც ადმინისტრაციის ოფისსა და ფილიალებზე, ისე შენობის ყველა სექტორზე.

მომსახურების ფარგლებში CASE-ის რისკების შეფასების ჯგუფი შეისწავლის ყველა არსებულ და პოტენციურ საფრთხეს ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით, რომლებმაც შესაძლებელია შეუქმნას ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული საფრთხეები კომპანიის შესაბამის ზონებზე მიმაგრებულ თანამშრომლებს, მომხმარებლებსა და მესამე პირებს. სერვისის ფარგლებში, ასევე შეისწავლება ორგანიზაციის თავსებადობა ადგილობრივ სამართლებრივ რეგულაციებთან.

მომსახურების ბოლოს შემკვეთს წარედგინება სრული ანგარიში. CASE-ის რისკების შეფასების პროტოკოლის მიხედვით:


დამატებითი ინფორმაციისათვის

შეავსეთ მოცემული ფორმა და ჩვენი წარმომადგენლები პირველივე შესაძლებლობისას დაგიკავშირდებიან.

13244
Caucasus Academy of Security Experts

CAUCASUS ACADEMY OF SECURITY EXPERTS

©2020 All rights reserved!