პირველადი სამედიცინო დახმარების ტრენინგი

კორპორაციული ტრენინგი, მხოლოდ ორგანიზაციებისთვის!

1

კურსის მოცულობა

კურსის მოცულობა: 8-16 საათი

2

მომზადების ფორმატი

თეორია და ინტენსიური პრაქტიკა კლიენტის სამუშაო ადგილას ან აკადემიის სასწვალო ბაზაზე

3

სერტიფიკაცია

CASE Golden Seal და Silver Seal სერტიფიკაცია

4

ჯგუფების კომპლექტაცია

მონაწილეთა მაქსიმალური რაოდენობა ერთ ჯგუფზე: 18

უსაფრთხოების ექსპერტთა კავკასიის აკადემიის ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების საბჭო წარმოგიდგენთ პირველადი სამედიცინო დახმარების სრულ ტრენინგს ორგანიზაციებისთვის. აღნიშნული ტრენინგი აუცილებელი და რიგ შემთხვევებში სავალდებულოა ორგანიზაციებისთვის. ორგანიზაციები, რომელთა თანამშრომლები მუშაობენ სხვადასხვა რისკ გარემოში, სხვადასხვა კომპანიები, რომელთა ბიზნეს სპეციფიკა ითვალისწინებს საშუალოზე მეტი რაოდენობის ადამიანების მომსახურებას წარმოადგენენ მიზნობრივ ჯგუფს ამგვარი ტრენინგებისათვის. თქვენს თანამშრომლებს მოამზადებენ მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე პროფესიონალი ინსტრუქტორები, ხოლო ტრენინგის წარმატებით გავლის შემდეგ მათ გადასცემენ "Golden Seal" სტანდარტის სერთიფიკატებს.

აკადემიის ტრენინგებით და კონსალტინგით უკვე შვიდი წელია წარმატებით სარგებლობენ წამყვანი ადგილობრივი და საერთაშორისო კომპანიები.

ტრენინგის საკითხები

მოდული 1: პირველადი სამედიცინო დახმარების ალგორითმი
მოდული 2: სისხლდენების მართვა
მოდული 3: ტრავმების მართვა
მოდული 4: გარემოს მავნე ფაქტორებით გამოწვეული დაზიანება
სხვა საკითხები:

ტრენინგის შემდეგ თქვენ შეძლებთ:


პირველადი გადაუდებელი სამდიცინო დახმარების ჩატარება
სასუსუნთქ გზებში უცხო სხეულის გადაცდენის შემთხვევაში პირველადი დახმარება,
სისიხლდენების შეფასება და მართვა,
სიცოცხილასთვის საშიში სისხლდენის დროს ტურნიკეტის (იმპროვიზებული ლახტის) გამოყენება,
ტრავმების დროს კიდურის იმობილიზაცია და იმპროვიზებული არტაშანის გაკეთება,
გარემოს მავნე ფაქტორების დროს (მზის დაკვრა, მოყინვა, ელექტრო ტრავმა, გველის ნაკბენი) პირველადი სამედიცინო დახმარება.

კურსის ფორმატი

ტრენინგი მიზნად ისახავს პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების გაწევას პრეჰოსპიტალურ ეტაპზე ანუ სანამ დაზარალებულს კვალიფიციური მედპერსონალი არ აღმოუჩენს დახმარებას, ხოლო ესეთი სახით დაზარალებული ყველა პირობებში შეიძლება შეგხვდეს: ოჯახში, ქუჩაში, სამსახურში და თავშეყრის ადგილებში, დროულად დაწყებული პირველადი დახმარება ზრდის მოსახლეობის სიცოხლის ხანგრძლივობას.

პირველადი დახმარების სპეციალური ტრენინგი მოიცავს როგორც თეორიულ მეცადინეობებს წამყვანი ინსტრუქტორებისგან ისე ინეტენსიურ პრაქტიკულ მეცადინეობებს თანამედროვე სტანდარტების აღჭურვილობით. ტრენინგი შესაძლებელია ჩატარდეს როგორც აკადემიის სასწავლო ბაზაზე, ისე დამკვეთი ორგანიზაციის სამუშაო ადგილზე.

ფასებისა და პირობებისათვის, მოგვმართეთ ქვემოთ მოცემული საკონტაქტო ფორმით. სათაურში აირჩიეთ "ტრენინგის შესახებ".

CASE STUDENT KIT - კურსანტის პაკეტი

კურსის ეფექტიანად გავლისათვის თითეულ კურსანტზე გათვალისწინებულია:

Slack

COURSE BINDER

კურსის სახელმძღვანელო.

Mailchimp

READING MATERIALS

საკითხავი მასალები ტრენინგ-სესიების მიხედვით.

Dropbox

CASE HANDBOOK

კურსანტის სამუშაო წიგნაკი.

Google Drive

CASE USB

ჩექ-ლისტები, პროცედურებისა და პოლიტიკების შაბლონები, აკადემიის პროგრამები და მულტიმედია ფაილები.

Google Ad Manager

GOLDEN SEAL

Golden Seal ან Silver Seal სტანდარტის სერტიფიკატი. გაიცემა საგამოცდო პროცედურების წარმატებით გავლის შემდეგ.

Atlassian

TRAINEE REPORTS

სრული ანგარიში კურსის მონაწილეების პირველადი ტესტირება/გასაუბრების და სხვადასხვა მახასიათებლების შესახებ.

დაგვიკავშირდით

მეტი ინფორმაციისთვის, შეავსეთ მოცემული ფორმა და ჩვენი წარმომადგენლები პირველივე შესაძლებლობისას დაგიკავშირდებიან.

21171
Caucasus Academy of Security Experts

უსაფრთხოების ექსპერტთა კავკასიის აკადემია

©2020 ყველა უფლება დაცულია!