ფიშინგი

კატეგორია:

ფიშინგის არ არის ახალი საფრთხე კიბერუსაფრთოებისთვის. თუმცა 2020 წელს სულ უფრო მატულობს “სმარფონ ფიშინგი”.

მაგალითად აშშსა და კანადაში 4000-მდე მომხმარებელმა მიიღო sms შეტყობინება თითქოსდა მათ საბანკო ანგარიშზე დაფიქსირადა საეჭვო აქტივობა. sms შეტყობინება მოუწოდებდა მსხვეპლს  გადასულიყო შეტყობინებაში მითითებულ ბმულზე და გადაემოწმებინა საკუთარი ანგარიშები. სინამდვილეში მსხვერპლი გადადიოდა ბანკის fake საიტზე, სადაც შეყავდა login ინფორმაცია, რომელიც  შემდგომ ჰაკერებს უადვილებდა მსხვერპლის ანგარიშებზე წვდომას.

მსგავსი კამპანიების გამოყენებით ჰაკერებს შეუძლიათ მიიღონ ფულადი თნხები და დაუფლონ სენსიტიურ ინფორმაციას.

წყარო: www.zdnet.com

Caucasus Academy of Security Experts

უსაფრთხოების ექსპერტთა კავკასიის აკადემია

©2020 ყველა უფლება დაცულია!