გიორგი ჩიჩუა

კატეგორია:

პირველადი სამედიცინო დახმარების ინსტრუქტორი

პირველადი სამედიცინო დახმარების ინსტრუქტორიბატონმა გიორგიმ 2009 წელს წელს დაამთავრა საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის სამკურნალო ფაკულტეტი. 2015 წლიდან დღემდე მუშაობს ს.ს.ი.პ სასწრაფო დახმარების ცენტრის ხარისხის მართვისა და მონიტორინგის სამართველოში მთავარ სპეციალისტად. სხვადასხვა პერიოდში ბატონი გიორგი იყო ინსტრუქტორი შემდეგი მიმართულებებით: P.H.T.L.S. (Prehospital Trauma Life Support); პრეჰოსპიტალური გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების სასწავლო პროგრამა (სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ექიმებისათვის), თ.ს.ს.უ-ს საგანგებო სიტუაციებზე სამედიცინო რეაგირების და მართვის სასწავლო ცენტრში; 2012 წელს იყო მოზრდილთა და ბავშვების კარდიოპულმონარული რეანიმაციის (რეანიმაციის ევროპული საბჭოს 2010 წლის დირექტივის მიხედვით) – კურსის ინსტრუქტორი. ბატონ გიორგის გააჩნია მრავალი სერტიფიკატი, მათ შორის გახლავთ სერტიფიცირებული ინსტრუქტორი.2014 წლიდან გიორგი მოღვაწეობს უსაფრთხოების ექსპერტთა კავკასიის აკადემიაში ინსტრუქტორად პირველადი სამედიცინო დახმარების მიმართულებით.

Caucasus Academy of Security Experts

უსაფრთხოების ექსპერტთა კავკასიის აკადემია

©2020 ყველა უფლება დაცულია!