კიბერ რეპორტი 2008-2010 რუსეთ-საქართველოს კიბერ ომის შესახებ

გადმოწერა:

უსაფრთხოების ექსპერტთა კავკასიის აკადემია პირველი გამოეხმაურა ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენას მსფოლიო კიბერ სივრცეში და მას ვრცელი კვლევა მიუძღვნა. 2008 წელმა საქართველო ახალი რეალობის წინაშე დააყენა, რომელიც სავსეა საფრთხეებით სხვადასხვა ფრონტიდან. ბოლო პერიოდში ყველა დარწმუნდა თუ როგორ აქტიურად მუშაობს რუსეთის დაზვერვა კავკასიის რეგიონში და გაჩნდა უამრავი კითხვა მათ ახალ მეთოდებზე, განსაკუთრებით კი კიბერ უსაფრთხოების სფეროში. სწორედ ამ კითხვებზე პასუხს წარმოადგენს მოცემული რეპორტი, რომელიც მოიცავს მოვლენებს 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომიდან დღემდე. კიბერ შპიონაჟი რეპორტის ერთ-ერთ მთავარ კვლევის საგანს წარმოაგენს კიბერ ომის პარალელურად, რომელიც ინფორმაციული უსაფრთხოების კვლევებისა და ანალიზის ცენტრმა (აკადემიის დამფუძნებელი ორგანიზაცია) პირველმა შეაფასა კიბერ ომად. უსაფრთხოების ექსპერტთა კავკასიის აკადემია პირველი გამოეხმაურა ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენას მსფოლიო კიბერ სივრცეში და მას ვრცელი კვლევა მიუძღვნა. 2008 წელმა საქართველო ახალი რეალობის წინაშე დააყენა, რომელიც სავსეა საფრთხეებით სხვადასხვა ფრონტიდან. ბოლო პერიოდში ყველა დარწმუნდა თუ როგორ აქტიურად მუშაობს რუსეთის დაზვერვა კავკასიის რეგიონში და გაჩნდა უამრავი კითხვა მათ ახალ მეთოდებზე, განსაკუთრებით კი კიბერ უსაფრთხოების სფეროში. სწორედ ამ კითხვებზე პასუხს წარმოადგენს მოცემული რეპორტი, რომელიც მოიცავს მოვლენებს 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომიდან დღემდე. კიბერ შპიონაჟი რეპორტის ერთ-ერთ მთავარ კვლევის საგანს წარმოაგენს კიბერ ომის პარალელურად, რომელიც ინფორმაციული უსაფრთხოების კვლევებისა და ანალიზის ცენტრმა (აკადემიის დამფუძნებელი ორგანიზაცია) პირველმა შეაფასა კიბერ ომად.

Caucasus Academy of Security Experts

უსაფრთხოების ექსპერტთა კავკასიის აკადემია

©2020 ყველა უფლება დაცულია!