სახანძრო უსაფრთხოების ტრენინგი

კორპორაციული ტრენინგი, მხოლოდ ორგანიზაციებისთვის!

1

კურსის მოცულობა

კურსის მოცულობა: 8-16 საათი

2

მომზადების ფორმატი

თეორია და ინტენსიური პრაქტიკა კლიენტის სამუშაო ადგილას ან აკადემიის სასწვალო ბაზაზე

3

სერტიფიკაცია

CASE Golden Seal და Silver Seal სერტიფიკაცია

4

ჯგუფების კომპლექტაცია

მონაწილეთა მაქსიმალური რაოდენობა ერთ ჯგუფზე: 16

უსაფრთხოების ექსპერტთა კავკასიის აკადემიის ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების საბჭო წარმოგიდგენთ სახანძრო უსაფრთხოების ტრენინგებს, რომლებიც მოიცავს როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ მომზადებას. ტრენინგის ჩატარება შესაძლებელია როგორც აკადემიის ბაზაზე, ისე ორგანიზაციის სამუშაო ადგილზე. ტრენინგის ფარგლებში მონაწილეებს ესწავლებათ წვის თეორია; ხანძრის გავრცელების მეთოდი; ხანძრის სახეები; ცეცხლის ჩაქრობის მეთოდები; ხანძრის ჩაქრობის სხვადასხვა სახეები და ეძლევათ პრაქტიკული სავარჯიშოები „ა“ და „ბ“ კლასის ხანძრის ჩაქრობაზე.

კურსის წარმატებით გავლისა და შესაბამისი საგამოცდო პროცედურების შემდგომ მონაწილეები მიიღეებენ უსაფრთხოების ექსპერტთა კავკასიის აკადემიის ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების საბჭოს სერთიფიკატს..

აკადემიის ტრენინგებით და კონსალტინგით უკვე შვიდი წელია წარმატებით სარგებლობენ წამყვანი ადგილობრივი და საერთაშორისო კომპანიები.

ტრენინგის საკითხები

ინფორმაცია ხანძრის შესახებ
საშიშროების ფაქტორები
პასიური უსაფრთხოება ხანძრის დროს
ხანძართან ბრძოლა
ხანძრის კლასიფიკაცია
ცეცხლის გავრცელება და მისი წყაროები
ხანძარსაწნააღმდეგო სისტემები
ცეცხლმაქრთა ტიპები და სახეობები
ცეცხლის ჩაქრობის პროცედურა და განხორციელების გეგმა
ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმა
სახანძრო უსაფრთხოების ზედამხედველი
ხანძრის დარეგულირების მენეჯმენტი
ს.უ. ზედამხედველის ქმედებები ხანძრის შემთხვევაში
კონტრაქტორები
რეპორტირება
ავტომატური მონტაჟის შემოწმება
საკონტროლო ცხრილები
ცეცხლმაქრთა შემოწმება

ტრენინგის შემდეგ თქვენ შეძლებთ:


აალების ძირითადი პრინციპებში გარკვევა,
სხვადასხვა სახის ცეცხლსაქრობების გამოყენება,
ხანძრის თავიდან აცილების, აღმოჩენის და ხანძრის ჩაქრობის ძირითად პრინციპებში გარკვევა,
ხანძრის დროს კოორდინაცია და ინდინდენტზე სწორი რეაგირება.

კურსის ფორმატი

ტრენინგი შესაძლებელია ჩატარდეს როგორც აკადემიის სასწავლო ბაზაზე, ისე დამკვეთი ორგანიზაციის სამუშაო ადგილზე. ტრენინგები აგებულია სწავლების თანამედროვე ინტერაქტიულ მეთოდზე და ითვალისწინებს როგორც ლექცია-სემინარების ფორმატს, ისე დისკუსიებს, პრაქტიკულ მეცადინეობებს, პრეზენტაციებსა და სხვა ღონისძიებებს. მონაწილეთა რაოდენობა ერთ ჯგუფზე: 16

ფასებისა და პირობებისათვის, მოგვმართეთ ქვემოთ მოცემული საკონტაქტო ფორმით. სათაურში აირჩიეთ "ტრენინგის შესახებ".

CASE STUDENT KIT - კურსანტის პაკეტი

კურსის ეფექტიანად გავლისათვის თითეულ კურსანტზე გათვალისწინებულია:

Slack

COURSE BINDER

კურსის სახელმძღვანელო.

Mailchimp

READING MATERIALS

საკითხავი მასალები ტრენინგ-სესიების მიხედვით.

Dropbox

CASE HANDBOOK

კურსანტის სამუშაო წიგნაკი.

Google Drive

CASE USB

ჩექ-ლისტები, პროცედურებისა და პოლიტიკების შაბლონები, აკადემიის პროგრამები და მულტიმედია ფაილები.

Google Ad Manager

GOLDEN SEAL

Golden Seal ან Silver Seal სტანდარტის სერტიფიკატი. გაიცემა საგამოცდო პროცედურების წარმატებით გავლის შემდეგ.

Atlassian

TRAINEE REPORTS

სრული ანგარიში კურსის მონაწილეების პირველადი ტესტირება/გასაუბრების და სხვადასხვა მახასიათებლების შესახებ.

დაგვიკავშირდით

მეტი ინფორმაციისთვის, შეავსეთ მოცემული ფორმა და ჩვენი წარმომადგენლები პირველივე შესაძლებლობისას დაგიკავშირდებიან.

59212
Caucasus Academy of Security Experts

უსაფრთხოების ექსპერტთა კავკასიის აკადემია

©2020 ყველა უფლება დაცულია!