საზაფხულო სკოლა დაზვერვასა და ეროვნულ უსაფრთხოებაში

5stars

- კურსი არ არის გამოქვეყნებული

***ლარი

მოქმედებს უპროცენტო საბანკო განვადება

უსაფრთხოების ექსპერტთა კავკასიის აკადემია წარმოგიდგენთ საზაფხულო სკოლას დაზვერვასა და ეროვნულ უსაფრთხოებაში 2017. აკადემია უკვე შვიდი წელია ამზადებს სპეციალისტებს სამართალდამცავი უწყებებიდან და მსხვილი კორპორაციებიდან. ჩვენი სტუდენტები არიან როგორც IT სპეციალისტები, სამხედროები, იურისტები, დიპლომატები და ჟურნალისტები, ისე უბრალოდ დაინტერესებული პირები. საზაფხულო სკოლა ყოველ წელს იმართება და ასეულობით სერთიფიცირებულ პროფესიონალს ითვლის. CASE საუკეთესო ადგილია კარიერული ზრდისა და პროფესიული კავშირების დასამყარებლად. ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა უსაფრთხოების სფეროში მოღვაწე პროფესიონალებისა და დაინტერესებული პირებისთვის, მიიღონ ცოდნა ინსაიდერებისაგან თემებზე, რომლებიც არასდროს ყოფილა ასე ხელმისაწვდომი, საინტერესოდ გაატარონ ზაფხული, დაეუფლონ პროფესიულ უნარებს და მიიღონ პრესტიჟული სერთიფიკაცია.

ძირითადი მოდულები

 • კიბერ უსაფრთხოება და ინფორმაციული უსაფრთხოება
 • ინფორმაციის, კომპიუტერისა და სხვა აქტივების დაცვა
 • დაცული კომუნიკაციების წარმოება
 • დაშიფრული ინტერნეტ კავშირის გამართვა
 • სოციალური პროფილისა და ელ.ფოსტის დაცვა
 • კიბერშპიონაჟი - დაზვერვა თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით
 • ჯაშუშური პროგრამები, ტროიანები და ვირუსები
 • კიბერუსაფრთხოების როლი სახელმწიფოებრივ უსაფრთხოებაში
 • ფროდი და სოციალური ინჟინერია
 • OPSEC ოპერაციების უსაფრთხოება
 • ჰაკერები და კრიმინალური დაჯგუფებები
 • სამართლებრივი ასპექტები
 • სადაზვერვო და კონტრსადაზვერვო საქმიანობა
 • ეროვნული უსაფრთხოების არსი და მენეჯმენტი
 • სპეცსამსახურების მიმოხილვა
 • გადმობირება სადაზვერვო საქმიანობაში და მისგან პრევენცია
 • კოორდინაციის როლი სადაზვერვო საქმიანობაში
 • სადაზვერვო შეღწევადობა
 • აგენტების როლი სადაზვერვო საქმიანობაში
 • დიპლომატიური და არადიპლომატიური პოზიციები სადაზვერვო საქმიანობაში
 • სადაზვერვო იდეოლოგიური საქმიანობა
 • აგენტურული სადაზვერვო შეღწევადობის ორგანიზაციის ძირითადი საკითხები
 • შესავალი - საფრთხის აღწერა, ტერორიზმის ევოლუცია და თანამედროვე მდგომარეობა
 • ირლანდიის რესპუბლიკური არმია (IRA), ქურთისტანის მუშათა პარტია (PKK), ბასკების სამშობლო და თავისუფლება (ETA), თამილი ვეფხვები (LTTE)
 • კოლუმბიის რესპუბლიკური არმია (FARC), Sendero Lumainoso
 • იდეოლოგიის ევოლუცია და ძირითადი იდეოლოგები
 • „ალ ქაედა“ და 9/11
 • „ჰესბოლა“, „ჰამასი“
 • „ისლამური სახელმწიფო“ (ISIS/ISIL/Daesh)
 • ორგანიზაციული სტრუქტურა და modus operandi
 • რეკრუტირების პროცესი, დაჯგუფების იერარქიული და დეცენტრალიზებული ორგანიზაციები
 • ტერორიზმის დაფინანსების წყაროები
 • მედია და ტერორიზმი
 • კიბერ ტერორიზმის და კიბერ უსაფრთხოება
 • ტერორიზმთან ბრძოლა: ანტი-ტერორიზმი
 • წყაროებთან მუშაობის და ინფორმაციის მოპოვების ტექნიკა
 • ინფორმაციის გადამოწმების ტექნიკა
 • ჰიპოთეზების ჩამოყალიბება და გადამოწმება
 • სცენარების შემუშავების მეთოდები
 • რამდენიმე სცენარის გენერაციის მეთოდი
 • ინდიკატორების ამოცნობა
 • ალტერნატიული მომავლის ანალიზის მეთოდი
 • დაშვებული შეცდომის წინმსწრები ანალიზი
 • სტრუქტურირებული თვითკრიტიკა
 • მაღალი ზემოქმედების/დაბალი ალბათობის მოვლენის ანალიზი

ექსპრეს მოდულები

 • შესავალი სიცრუის თეორიაში
 • ტყუილის ვერბალური და არავერბალური ნიშნები
 • სხეულის ენა
 • ტყუილის ამოცნობის ხერხები და მეთოდები
 • სიცრუის დეტექტორთან (პოლიგრაფთან) მუშაობა
 • წარმატებული საჯარო გამოსვლები და მოლაპარაკებები
 • პირველადი დახმარების ალგორითმი
 • სისხლდენების მართვა
 • ტრავმების მართვა
 • გარემოს მავნე ფაქტორები
 • პრაქტიკა სპეციალური სამედიცინო ეკიპირებით
 • შესავალი სიცრუის თეორიაში
 • ტყუილის ვერბალური და არავერბალური ნიშნები
 • სხეულის ენა
 • ტყუილის ამოცნობის ხერხები და მეთოდები
 • სიცრუის დეტექტორთან (პოლიგრაფთან) მუშაობა
 • წარმატებული საჯარო გამოსვლები და მოლაპარაკებები
 • თავდაცვითი პრინციპები
 • უსაფრთხო ექსპლოატაციის წესები
 • იარაღის მომზადება (სროლის მდგომარეობაში მოყვანა)
 • ცეცხლის წარმოება ადგილიდან
 • სროლის შედეგების განხილვა

კურსის ხანგრძლივობა და გრაფიკი

 • რეგისტრაციის ვადა: არ არის გამოქვეყნებული
 • ტრენინგი დაიწყება არ არის გამოქვეყნებული
 • კურსის ხანგრძლივობა: 3 თვე (120+ საათი)

ლექციების განრიგი და ფორმატი

 • სალექციო დღეები: არ არის გამოქვეყნებული
 • ლექციების ჩატარების დრო: 19:30-22:30
 • ტრენინგები ჩატარდება სხვადასხვა ლოკაციებზე თემატურად

სწავლის საფასური და სხვა პირობები

 • აპლიკანტები მიიღებიან გასაუბრების შედეგად
 • კურსის საფასური: 1750 ლარი
 • თქვენ ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ უპროცენტო საბანკო განვადებით
 • ხელშეკრულება და ინსტრუქცია გამოგეგზავნებათ რეგისტრაციის შემდეგ
 • რეგისტრაციამდე გთხოვთ გაეცნოთ მოთხოვნებს აპლიკანტებისთვის
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიების საფუძვლების ცოდნა
 • საბაზო ცოდნა პროგრამული და აპარატურული უზრუნველყოფის შესახებ
 • სამუშაო გამოცდლება IT სფეროში (ან IT განათლება/სერთიფიკაცია)
 • ინგლისური ენის საბაზო ცოდნა (დამატებითი ლექციებისა და მასალების გასაცნობად)
 • პერსონალური ლეპტოპი (Laptop Required Sessions)
 • დაშვება 120+ საათიან საკლასო, გასვლით, საველე და პრაქტიკულ ტრენინგზე აკადემიის სხვადასხვა ლოკაციებზე
 • აკადემიის სპეციალური ფორმა კურსანტებისთვის
 • ფასეული კონტაქტები CASE-ის კურსანტების სახით და კონსულტაციები CASE-ის ინსტრუქტორებთან
 • GoldenSeal სერთიფიკატი და რეკომენდაცია (კურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში)
 • სიღრმისეული ცოდნა და პროფესიული უნარები
 • ფასეული გამოცდილება და ახალი კარიერული პერსპექტივები
არ არის გამოქვეყნებული