ეთიკური ჰაკინგის და კიბერ უსაფრთხოების კურსი CSP

5stars

- რეგისტრაცია მიმდინარეობს 10 თებერვლამდე

1750ლარი

მოქმედებს უპროცენტო საბანკო განვადება

უსაფრთხოების ექსპერტთა კავკასიის აკადემია CASE, ინფორმაციული უსაფრთხოების კვლევებისა და ანალიზის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენთ სპეციალურ დისციპლინას SD5 CSP Cyber Security Professional, რომლის მონაწილეებსაც ეძლევათ უნიკალური საშუალება, მიიღონ ცოდნა უშუალო ინსაიდერებისაგან. შეძლონ ინფორმაციის დაცვა/მოპოვება ინდივიდუალურ და ორგანიზაციულ დონეზე, დაეუფლონ კიბერ თავდაცვის პრაქტიკულ საშუალებებს. გაეცნონ ეთიკურ ჰაკინგს, ინტენსიური კიბერ სავარჯიშოები კი ამ ყოველივეს უნიკალურ გამოცდილებად აქცევს. აკადემია უკვე ექვსი წელია წარმატებით ამზადებს კიბერ უსაფრთხოების სპეციალისტებს სამართალდამცავი უწყებებიდან, საბანკო სექტორიდან, მსხვილი კორპორაციებიდან. ჩვენი სტუდენტები არიან IT სპეციალისტები, სამხედროები, იურისტები, დიპლომატები, ჟურნალისტები და ყველა, ვისაც უსაფრთხოების სფეროში წარმატებული კარიერა სურს.

კიბერ უსაფრთხოების საკითხები

- მონაწილეების გუნდებად დაყოფა და საბაზო ინსტრუქტაჟი: DCO & OCO Cap
- კიბერ უსაფრთხოებისა და ინფორმაციული უსაფრთხოების საფუძვლები
- IT საფუძვლები: მონაცემთა ბაზების, პროგრამული პლატფორმების და მოდელების განხილვა
- საფრთხეების კლასიფიკაცია და შეტევის ვექტორები
- კიბერ შეტევები, ობიექტები, სუბიექტები და მოქმედების პრინციპები
- კიბერ კრიმინალი და კიბერ უსაფრთხოების სამართლებრივი ასპექტები
- ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვა
- რისკების შეფასება
- პოლიტიკა და სტანდარტები
- ინფორმაციული უსაფრთხოების ოფიცრის როლი
- OPSEC პრინციპები და რისკების შეფასების 5 საფეხურიანი სისტემა
- პერსონალური და ორგანიზაციული ინფორმაციული აქტივების დაცვა
- კომუნიკაციების უსაფრთხოება
- კონფიდენციალურ ინფორმაციასთან მუშაობა
- სოციალური მედია პროფილების უსაფრთხოება
- კიბერ უსაფრთხოების საშუალებები (IDS, IPS,Firewall, AV...)
- წვდომის კონტროლისა და მენეჯმენტის საშუალებები
- რისკების შეფასება და მართვა
- პოლიტიკა, სტანდარტები და პროცედურები
- ინფორმაციული უსაფრთხოების პროცესების მართვა
- ინფორმაციული სისტემების უსაფრთხოების არქიტექტურა
- Disaster Recovery & DLP
- მენეჯმენტთან, მომწოდებლებთან და პროვაიდერებთან ურთიერთობა
- რეპორტინგი და პრეზენტაციები

ეთიკური ჰაკინგის საკითხები

- ლეგალური განმარტებები
- ინფორმაციის მოპოვების კლასიკური მეთოდების გაცნობა: HUMINT, IMINT, OSINT, SIGINT, TRASHINT
- სოციალური ინჟინერია და ინფორმაციის მოპოვების ნახევრად ტექნიკური მეთოდები
- OSINT - ღია წყაროების ანალიზი
- CYBERINT - კიბერ დაზვერვა და კიბერ კონტრდაზვერვა
- ძირითადი საშუალებების გაცნობა
- რეპორტინგი და მონაცემთა ბაზების წარმოება
- სოციალური ინჟინერიის სცენარების სიმულაცია
- ქსელური მოწყობილობები
- Ethernet, Switching, DNS, LAN, WAN, WLAN, NAT და ა.შ.
- OSI მოდელი და TCP/IP პროტოკოლები
- აუტენთიფიკაციის მოდელები: CHAP, Kerberos, biometrics და ა.შ.
- WWW, FTP, EMAIL პლატფორმები და უსაფრთხოების მექანიზმები
- ქსელური უსაფრთხოების პროტოკოლები: SSL/TLS, HTTPS, SSH, VPN, WEP, WTLS
- ქსელური სენსორები - Syslog, SNMP, Netflow, Wireshark
- უსაფრთხოების სისუსტეების ანალიზი: MBSA, Nmap, Nessus, Fing & Superscan & OpenVAS
- Firewall-ები და ქსელური უსაფრთხოების სხვა საშუალებები
- უკაბელო ქსელების WIFI უსაფრთხოება
- VPN-ის კონფიგურაცია
Phishing Exe - სოციალური ინჟინერიის სცენარების სიმულაცია
Brut Exe -პაროლების ბრუტფორსინგი გადარჩევით შეტევის სავარჯიშო
Web Exe - SQL და XSS შეტევები
FWIFI Exe - Fake WiFi-ის მეშვეობით მონაცემების მოპარვის სიმულაცია და დაცვის პრაქტიკული სავარჯიშო
SNIFF Exe - ქსელური ტრაფიკის გადაჭერა, ჩაწერა და ანალიზი
DOS Exe - DOS/DDOS შეტევების წარმოება
Shell Exe - Shell სკრიპტების გამოყენება
Malware Exe -მავნე კოდის, ტროიანების, ვირუსებისა და სპამის დეტექცია
RAT Exe - კომპიუტერული თვალთვალის სიმულაცია ტროიანის მაგალითზე

კურსის ხანგრძლივობა და გრაფიკი

 • რეგისტრაციის ვადა: 10 თებერვალი
 • ტრენინგი დაიწყება 16 თებერვალს
 • კურსის ხანგრძლივობა: 3 თვე (90 საათი)

ლექციების განრიგი და ფორმატი

 • სალექციო დღეები: სამშ. ხუთშ. შაბ.
 • ლექციების ჩატარების დრო: 19:30-22:30
 • ლექციები ტარდება OpenLaptop რეჟიმში

სწავლის საფასური და გადახდის პირობები

 • კურსის საფასური: 1750 ლარი
 • თქვენ ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ უპროცენტო საბანკო განვადებით
 • ხელშეკრულება და ინსტრუქცია გამოგეგზავნებათ რეგისტრაციის შემდეგ
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიების საფუძვლების ცოდნა
 • საბაზო ცოდნა პროგრამული და აპარატურული უზრუნველყოფის შესახებ
 • სამუშაო გამოცდლება IT სფეროში (ან IT განათლება/სერთიფიკაცია)
 • ინგლისური ენის საბაზო ცოდნა (დამატებითი ლექციებისა და მასალების გასაცნობად)
 • პერსონალური ლეპტოპი (Laptop Required Sessions)
 • დაშვება 90 საათიან საკლასო თეორიულ და პრაქტიკულ ტრენინგზე აკადემიაში
 • საკითხავი მასალები და სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფა
 • დაშვება აკადემიის ინგლისურ ენოვან ONLINE სასწავლო პორტალზე (Mac, PC, Android, Iphone)
 • ფასეული კონტაქტები CASE-ის კურსანტების სახით და კონსულტაციები CASE-ის ინსტრუქტორებთან
 • GoldenSeal სერთიფიკატი და რეკომენდაცია (კურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში)
 • სიღრმისეული ცოდნა და პროფესიული უნარები
 • ფასეული გამოცდილება და კარიერული პერსპექტივები
ლაშა პატარაია
უსაფრთხოების ექსპერტთა კავკასიის აკადემია
აკადემიის დირექტორი, კიბერ უსაფრთხოების ინსტრუქტორი

გიორგი გაბიძაშვილი
თავდაცვის სამინისტრო
კიბერ უსაფრთხოების ბიუროს ICT დეპარტამენტის უფროსი

გიორგი სულთანიშვილი
შინაგან საქმეთა სამინისტრო
112-ის IT დეპარტამენტის უფროსი

მიხეილ დავიდოვი
იუსტიციის სამინისტრო
საკონონმდებლო მაცნეს ICT კონსულტანტი

მერაბ გოგოლაძე
უსაფრთხოების ექსპერტთა კავკასიის აკადემია
ქსელური უსაფრთხოების Junior ინსტრუქტორი

დავით შაიშმელაშვილი
უსაფრთხოების ექსპერტთა კავკასიის აკადემია
ქსელური უსაფრთხოების და Unix სისტემების Junior ინსტრუქტორი

ბექა გახოკიძე
უსაფრთხოების ექსპერტთა კავკასიის აკადემია
კიბერ უსაფრთხოების Junior ინსტრუქტორი