Sergo Gelitashvili

ინსტრუქტორი და კონსულტანტი

დიპლომატიური და კორპორაციული უსაფრთხოების მრავალწლიანი გამოცდილების ინსტრუქტორი.

Caucasus Academy of Security Experts

CAUCASUS ACADEMY OF SECURITY EXPERTS

©2020 All rights reserved!